lagring av kunst og malerier
Lagring av kunst og malerier

Lagring av kunst, bilder og malerier krever spesiell oppmerksomhet for å unngå skade på kunstverkene. Her er noen tips til hvordan man kan lagre kunst og malerier på en trygg og sikker måte: 1. Temperaturkontroll: Kunstverk bør lagres ved en stabil temperatur og fuktighet for å unngå skader.  2. Unngå direkte sollys: Direkte sollys kan skade og falme fargene på maleriene. Unngå derfor å lagre kunstverkene i områder med direkte sollys. 3. Beskyttelse mot støv og smuss: Støv og smuss…