lagerlokale for bedrifter leie minilager
Hvorfor bruke minilager som lagerlokale for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter utgjør over 99% av alle bedrifter i Norge. For de aller fleste av disse vil det være et behov for å leie lagerlokale. Eiendeler en bedrift kan trenge plass til kan være alt fra POS materiell, verktøy, gamle bilag eller vinterdekkene til firmabilen. 

Det som er viktig for alle bedrifter er å ha oversikt over kostnadene sine, samt forutsigbarhet. I disse usikre tider, hvor blant annet strømprisene har skutt i været har flere bedrifter sett på alternativ oppbevaringsplass og mindre lagerløsninger enn hva de tidligere har hatt. 

Tempererte minilager har vist seg være en svært god lagerløsning for mange bedrifter. 

Her er noen grunner til hvorfor du bør vurdere minilager hos Green Star Storage for din bedrift:

Green Star Storage minilagre gjør lagring enkelt og trygt

  • Våre lagre er temperert og tørt. Det er ideelle forhold for å lagre deres eiendeler, og dere trenger ikke tenke på strømutgiftene forbundet med oppvarming. 
  • Lageret er trygt. Lageret er kameraovervåket og tilknyttet alarmsentral. 
  • Dere trenger ikke tenke på snømåking eller andre vaktmesteroppgaver. Lageret er klart når du trenger det. 

Lagerlokale med størrelse som til enhver tid passer ditt firma sitt behov.

Noen ganger trenger en bedrift større lagerlokale, mens andre ganger trenger man mindre plass. Hos Green Star Storage kan du bare ta kontakt med oss når behovet endrer seg, så flytter vi dere til en lagerstørrelse som passer deres behov. Det er ingen kostnader forbundet med dette. Ny lagerstørrelse blir motregnet lagerstørrelsen dere allerede har betalt for. 

Det er ingen binding/oppsigelsetid på lokalet.

Trenger ikke ditt firma lager en periode så er det bare å si opp lageret og flytte ut. 

Lageret ligger sentralt plassert.

Alle våre lagre ligger sentralt plassert i nærheten av bysentrum eller innfartsårer.  

Alle deres ansatte kan få tilgang til lageret med sin mobiltelefon.

Hos Green Star Storage er det ingen hengelåser eller nøkler man må holde styr på. Alle ansatte kan åpne ditt firma sitt lager med sin egen mobil. Dette gjør det spesielt godt egnet til f.eks håndverkerbedrifter som trenger et sted å lagre verktøy.  

Tilgang til lagerlokale for dem du ønsker, når du ønsker.

Dere kan gi de dere ønsker tilgang til lageret,- så lenge dere ønsker. Venter dere for eksempel en varelevering, eller en kunde skal hente noe på lageret,- så kan dere gi den personen tilgang til lageret i f.eks. noen timer. 

Det er ingen skjulte kostnader.

Prisene dere får oppgitt på vår nettside er prisen dere betaler. Ingen etableringsgebyr. Ingen reservasjonsavgift. Ingen bindingstid. Ingen påtvungen forsikring. Ingen skjulte kostnader. 

Det er kostnadsbesparende.

Regn litt på hva dere totalt betaler for lageret dere har i dag; med husleie, felleskostnader, strøm og alarmabonnement, skadedyrkontroll, vann og avløp,- samt alle andre kostnader som løper ved leie av et lokale. Sammenlign det så med våre priser for å ta en veloverveid avgjørelse på hva din bedrift er best tjent med. 

På vår nettside vises til enhver tid lagerstørrelsene vi har ledig. Dersom du ikke finner størrelsen dere trenger der, så ta kontakt med oss,- så finner vi en løsning tilpasset deres bedrift.

0 Comments