Personvernerklæring

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Kontaktinfo. 

Green Star Storage AS, 

Juveveien 3, 3060 Svelvik

Epost: post@greenstarstorage.com

Tlf. 95049852

Formål.

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor våre kunder, for å kunne administrere virksomheten, for å kunne oppfylle våre plikter overfor brukere av våre hjemmesider og ellers oppfylle de krav som stilles til oss.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra deg direkte, f.eks via registrering av kundeforhold, henvendelser til oss, aktivitet på hjemmeside eller i app o.l

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Green Star Storage.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. 

Andre enn Green Star Storage som mottar deler av dine personopplysninger.

Vi deler også dine data med følgende tredjepartsleverandører:

6Storage – CRM-system. Organiserer og lagrer opplysninger

Janus International – Adgangssystem. Loggfører hvem og når personer besøker våre lokaler.

Nets – prosesserer betalinger

Signicat – Bank ID

Google (Google Analytics 4) – bruker samhandling med nettstedet.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. 

Rettigheter.

Du har flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Blant annet innsyn, retting, sletting, begrensning, protestering mot behandlingen, dataportabilitet, å trekke tilbake et samtykke og inn klaging til Datatilsynet, jfr. GDPR artikkel 15-22 og 77

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-2#gdpr/a15)

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-8#gdpr/a77)

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost eller telefon.

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Dersom det skjer vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil du få tilsendt en e-post om dette.